ابهام اختاپوسی

ابهام اختاپوسی

درچندسال اخیر فعال شدن رسانه‌ای بنام اختاپوس که رسالت خود را مبارزه با مافیای صنعت خودروسازی کشور تعریف می‌کند جنجالی شده است.

از تهران 20 تا تهران صفر

از تهران 20 تا تهران صفر

مهدی انصاری که خودش یکی از متهمان رسانه ای در چندوقت اخیر به سبب مطالب مندرج در کانال اختاپوس است به راحتی و با اسم بردن از برخی افراد روی آنتن برنامه زنده عرفهای رسانه ملی را جابجا کرد. تهیه کننده مجموعه اختاپوس که کانالش توسط پلیس فتا متوقف شد در شرایطی در برنامه زنده و بودن هیچ واهمه ای از برخی افراد نام برد که امیدواریم صدا و سیما از توضیح روشنی در این مورد داشته باشد.

کار پژوهشی یا کار سفارشی ، نقد و بررسی مستند اختاپوس

کار پژوهشی یا کار سفارشی ، نقد و بررسی مستند اختاپوس

برای ساخت مستند پژوهشی اولا سازنده ی اثر باید به دور از جهت گیریهای ذهنی کار علمی انجام دهد زیرا پیش زمینه های فکری سبب خواهد شد تا سلیقه های فردی اعتبار یک کار تحقیقی را زیر سؤال ببرد. عینیت کار پژوهشی و مستند زمانی نمود پیدا می کند که از سلیقه های فردی فاصله گرفته و به سمت کار حرفه ای پیش رود.

تبلیغات