اموزش و پرستاری از بیمار مبتلا به کرونا در خانه/ اتاق قرنطینه خانگی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

اموزش و پرستاری از بیمار مبتلا به کرونا در خانه/ اتاق قرنطینه خانگی باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در صورت ابتلا یک عضو خانواده به کرونا، مابقی اعضای خانواده «مواجهه یافته» هستند و آن‌ها هم باید تا 14 روز خود را قرنطینه کنند. آخرین کار قبل از قرنطینه در خانه‌های آپارتمانی، ضدعفونی کردن فضاهای مشاع مثل آسانسور یا سالن انتظار است.

توصیه هایی برای مواجهه با افراد مبتلا به کرونا

توصیه هایی برای مواجهه با افراد مبتلا به کرونا

 به گزارشbaztabe-khabar.i یکی از مهمترین مسایلی که در مورد بیماران مبتلا به کرونا باید در نظر گرفت طریقه مواجهه و تعامل با آنهاست. در این اینفوگرافی به برخی بایدها و نبایدها در این زمینه اشاره کرده ایم.

تبلیغات