افزایش بازده کیفی فولادهای ویژۀ انتقال نفت و گازترش به 90 درصد

افزایش بازده کیفی فولادهای ویژۀ انتقال نفت و گازترش به 90 درصد

با تلاش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیۀ فولادسازی و ریخته‌گری مداوم فولاد مبارکه کیفیت تختال‌های مطابق سفارش تولیـــدشده در این ناحیــــه که برای تولیـــــد لوله‌های انتقال نفت و گازترش مورداستفاده قرار می‌گیرد، به 90 درصد افزایش یافت.

تبلیغات