اما و اگرهای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

اما و اگرهای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

میانگین حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یک میلیون و 500 هزار تومان است و 60 درصد آن ها حداقلی بگیر هستند در صورتی که دولت اگر 15 هزار میلیارد تومان از بدهی 260 هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند همسان سازی اتفاق می افتد.

تبلیغات