تعداد تأمین کنندگان داخلی فولاد مبارکه به 10 هزار رسید

تعداد تأمین کنندگان داخلی فولاد مبارکه به 10 هزار رسید

در راستای اجرایی شدن راهبردهای شرکت فولاد مبارکه مبنی بر حمایت از تولید ملی و شرکت‌های سازنده و تولیدکنندۀ داخــــــلی، آذرماه ســــــال جـــــاری ده‌هزارمین کد تأمین‌کنندگی در سیستم خرید فولاد مبارکه به ثبت رسید.

آخرین اخبار