خبری برای جاماندگان سهام عدالت / ثبت نام سهام عدالت کی است؟

خبری برای جاماندگان سهام عدالت / ثبت نام سهام عدالت کی است؟

رئیس فراکسیون سهام عدالت در مجلس درباره تخصیص سهام عدالت به جاماندگان می‌گوید: به کسانی که سهام عدالت ندارند ظلم شده ولی دولت می‌گوید که بودجه ندارد و فعلا اراده‌ای برای اجرای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد.

آخرین اخبار