لطفا گوش به فرمان توصیه‌های بهداشتی باشیم/ برای حفظ سلامت خانواده در خانه بمانیم

لطفا گوش به فرمان توصیه‌های بهداشتی باشیم/ برای حفظ سلامت خانواده در خانه بمانیم

امام جمعه فارسان با بیان اینکه برای برطرف شدن این بلا باید گوش به فرمان مسؤولان بهداشتی باشیم، گفت: عید امسال با سالیان قبل تفاوت دارد، از دید و بازدید پرهیز کرده و برای حفظ سلامت خود و خانواده در منزل بمانیم.

آخرین اخبار