توقف تولید پراید يكي از اقدامات بسيار مناسبي بود كه سايپا انجام داد

توقف تولید پراید يكي از اقدامات بسيار مناسبي بود كه سايپا انجام داد

به گزارش بازتاب خبر، عبدالناصر درخشان در بازديد از مركز تحقيقات سايپا و خط توليد خودروي شاهين با اشاره به پيشرفت و جهشي كه مجموعه سايپا در دوران تحريم داشته است، تصريح كرد: اگر مردم در جريان فعاليت هاي گروه خودروسازي سايپا قرار بگيرند متوجه خواهند شد كه صنعت خودرو رو به پيشرفت است و

آخرین اخبار