اخرین جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد بازهم به نتیجه نرسید

اخرین جلسه شورای عالی کار برای حداقل مزد بازهم به نتیجه نرسید

به گزارش بازتا ب خبر، دویست و هشتاد و نهمین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان امور استخدامی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان از ساعت 16 چهارشنبه در محل وزارت کار آغاز

آخرین اخبار