وارونگی حقیقت

وارونگی حقیقت

به گزارش بازتاب خبر ، قریب دو سال مدیریت آقای سرافراز در سازمان صداوسیما بر چند مولفه اصلی استوار بود: 1_چابک سازی سازمان عریض الطویل صداوسیما 2-تخصصی کردن شبکه ها و برنامه ها برای جلوگیری از کلی گویی و قشری نگری 3_مخالفت با بخشش های سیاسی به جریانات و مالی به سلبریتی ها 4-جلوگیری از

آخرین اخبار