تقلای ترامپ در تحریم های تکراری/فرمانده پولادین با قدرت به کار خود ادامه می دهد

تقلای ترامپ در تحریم های تکراری/فرمانده پولادین با قدرت به کار خود ادامه می دهد

چند روز مانده به پایان دوره ریاست جمهوری، ترامپ تحریم های جدیدی را علیه مدیر عامل بزرگترین شرکت ایرانی فولاد وضع کرد که حکایت از تقلای این رئیس جمهور شکست خورده برای تشدید فضای روانی علیه پیشرفت های صنعت فولاد ایران است.

آخرین اخبار