افزایش ظرفیت تولید ایران خودرو کرمانشاه به سالانه 63 هزار دستگاه خودرو

افزایش ظرفیت تولید ایران خودرو کرمانشاه به سالانه 63 هزار دستگاه خودرو

استاندار کرمانشاه با اعلام تخصیص 11 میلیارد تومان از کمک های فنی و اعتباری استان، به ایران خودرو کرمانشاه گفت: درحال حاضر تولید سالانه ایران خودرو کرمانشاه 30 هزار دستگاه است که به 63 هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.

آخرین اخبار