عمليات احيا در ايران خودرو با برنامه هاي مقيمي در5 ماهه اخير

عمليات احيا در ايران خودرو با برنامه هاي مقيمي در5 ماهه اخير

تغييرات مديريتي در بزرگ ترين خودروساز كشور، توانست تحريم ها را به فرصت تبديل كند، شاخص هاي كليدي و مهم ايران خودرو با تفكر جهادي مقيمي از روزهاي ابتدايي شهريورماه امسال روند بهبود و صعودي را در پيش گرفته و همچنان تا ايجاد شرايط يكنواخت و باثبات در توليد و عرضه خودرو ادامه خواهد داشت. در كنار آن برنامه‌هاي توسعه محصول و طراحي و توليد محصولات جديد نيز در دستور كار قرار دارد.

آخرین اخبار