اجرای طرح محدودیت تردد در عوارضی قم – تهران

اجرای طرح محدودیت تردد در عوارضی قم – تهران

 به گزارش بازتاب خبر در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا، از خروج خودروهای با پلاک قم جلوگیری شده و ضمن انجام تست تب سنجی از ورود خودروهای غیر بومی به شهر قم نیز جلوگیری می‌شود.

آخرین اخبار