کار سخت شستا برای صعود / حلب به داد غبشهر رسید

کار سخت شستا برای صعود / حلب به داد غبشهر رسید

امروز در برنامه زنگ پایان بورسان با سروش بهرامی به مهم‌ترین آگهی‌‎های منتشرشده روی کدال پرداخته شد. غبشهر، کگل، وآوا، شپاکسا نمادهای بودند که آگهی منتشرشده آن‌ها روی کدال موردتوجه قرار گرفت. همچنین سه نماد وبملت، خودرو و شستا به دلیل نوسانات بالایی که در روزهای اخیر دچار بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

آخرین اخبار