اعداد سخن می‌گویند

اعداد سخن می‌گویند

حمیدرضا عظیمیان با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در سال های اخیر همیشه با چالش های دشواری از جمله تحریم ها و محدودیت های داخلی روبرو بوده است گفت: در بخش تولید برای اولین بار به مرز 7.2 میلیون تن نزدیک می شویم و احتمالاً حتی بالاتر نیز خواهیم رفت.

آخرین اخبار