«سه فصل پرتلاش»

«سه فصل پرتلاش»

گزارش مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه از عملکرد این شرکت طی ده ماهه نخست سال ۹۹

آخرین اخبار