کاهش هزینه ۱۵ میلیارد ریالی در قبوض برق ایران‌خودرو

کاهش هزینه ۱۵ میلیارد ریالی در قبوض برق ایران‌خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو، در راستای رویکرد کاهش هزینه و استفاد از منابع موجود، موفق شد، در تابستان سال گذشته با تولید و فروش برق به شرکت برق منطقه ای از طریق نیروگاه برق اضطراری، حدود ۱۵میلیارد ریال کاهش هزینه در قبوض برق شرکت اعمال کند.

آخرین اخبار