وزیر نفت دستور ترخیص 20 دکل شرکت ملی حفاری را صادر کرد/ بیکاری 10 هزار نفر در استان خوزستان

وزیر نفت دستور ترخیص 20 دکل شرکت ملی حفاری را صادر کرد/ بیکاری 10 هزار نفر در استان خوزستان

به دستور وزیر نفت، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب موظف به ترخیص 20 دکل حفاری شرکت حفاری ایران شده است. ترخیص این دکل‌ها باعث بیکاری مستقیم 4 هزار نفر از پرسنل این دکل‌ها خواهد شد و اشتغال حدود 10 هزار نفر که کارشان به صورت غیرمستقیم در ارتباط با صنعت حفاری است را به خطر می‌اندازد.

آخرین اخبار