کار پژوهشی یا کار سفارشی ، نقد و بررسی مستند اختاپوس

کار پژوهشی یا کار سفارشی ، نقد و بررسی مستند اختاپوس

برای ساخت مستند پژوهشی اولا سازنده ی اثر باید به دور از جهت گیریهای ذهنی کار علمی انجام دهد زیرا پیش زمینه های فکری سبب خواهد شد تا سلیقه های فردی اعتبار یک کار تحقیقی را زیر سؤال ببرد. عینیت کار پژوهشی و مستند زمانی نمود پیدا می کند که از سلیقه های فردی فاصله گرفته و به سمت کار حرفه ای پیش رود.

منتقدین کارنامه خود را در نهضت داخلی سازی قطعات منتشر کنند

منتقدین کارنامه خود را در نهضت داخلی سازی قطعات منتشر کنند

در شرایط فعلی ، کشور به اندازه ی کافی سخنورانی دارد که با همه ی اشرافی که روی کلام دارند اراده ای روی عمل خود ندارند و این مسئله گویا از بخشی به بخش دیگر قابل سرایت است و اپیدمی خطرناکی را به وجود می آورد اما در حوزه ی عملیاتی و نتایج آن برای کشور باید دید که چنته ی برخی از منتقدین چقدر پر است؟

شکوفایی اقتصاد با رشد صنعت در تعامل با دانشگاه

شکوفایی اقتصاد با رشد صنعت در تعامل با دانشگاه

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای در دنیائی که بر محور و مدار دانائی در جهان کنونی می‌باشد، محسوب می‌شوند. اگر درگذشته نیازی به برقراری ارتباط بین این دونهاد در جوامع احساس نمی‌شد ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است

تناقض نظرات یا مصحلت اندیشی؟ اردوگاه مافیای خودرو کجاست؟

تناقض نظرات یا مصحلت اندیشی؟ اردوگاه مافیای خودرو کجاست؟

عده ای که امروز آستین مبارزه با مافیای خودروسازی را بالا زده اند اگر نگاهی به نکته نظراتشان در چندسال گذشته بیندازند کاملا متوجه تناقض آشکار بین حرفهای قبل و فعلی خود می شوند و این شائبه ایجاد می شود که این همه تغییر از کجا نشأت می گیرد؟

برگزاری پر از شاعبه مجمع عمومی انجمن مجموعه قطعات خودرو بدون حضور قطعه سازان بزرگ

برگزاری پر از شاعبه مجمع عمومی انجمن مجموعه قطعات خودرو بدون حضور قطعه سازان بزرگ

این مجمع که با راه ندادن قطعه سازانی که وکالت نامه برای رای گیری نداده بودند همراه بود و بدون توجه نمایندگان وزارت کار به شکایت های مطرح شده در خصوص عدم برگزاری سالم انتخابات برگزار شد تا اعضا فرمایشی بار دیگر انتخاب شوند

آخرین اخبار