پشت پرده تخریب بزرگترین قطعه سازی کشور چیست؟

پشت پرده تخریب بزرگترین قطعه سازی کشور چیست؟

اگر این مجموعه تولیدی آنقدری که جناب علیلو نماینده سابق مجلس می گوید دارای ابهام در عملکردست چگونه با گذشت این همه سال دستگاههای نظارتی به این ماجرا ورود نکردند؟ آیا این موضوع کم توان جلوه دادن توان نهادهای نظارتی در رصد امنیتی نیست؟

مطالباتی از رسانه ملی و نهادهای نظارتی

مطالباتی از رسانه ملی و نهادهای نظارتی

تهیه مستنداتی که به زعم برخی از کارشناسان بدون پشتوانه کارشناسی لازم تهیه و در برخی سایتها منتشر شد تا مدتها در معرض بازدید قرار گرفت که باز هم با مراجعه به قانون روشن می شود که باید مطالب و دفاعیات طرف مقابل که هدف این مستند بود در اختیار افکار عمومی قرار می گرفت که این مسئله انجام نشد و خود گواه نقض قوانین حاکم بر فضای رسانه ای کشور است.

قطعه سازی آری حاشیه سازی خیر

قطعه سازی آری حاشیه سازی خیر

با تغییراتی که از شهریور سال قبل در خودروسازی کشور به وجود آمد امیدوار به ایجاد تغییراتی هستیم که می تواند این صنعت را از شرایط فعلی جدا کند و در بستری مناسبی به سمت تولید با کیفیت و بومی سازی شده حرکت دهد.

آخرین اخبار