جهش بزرگی در استفاده از نسخه الکترونیک ایجاد شده است

جهش بزرگی در استفاده از نسخه الکترونیک ایجاد شده است

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به ابلاغ بخشنامه‌ای با امضای مدیرعامل سازمان و معاون درمان به بیمارستان‌ها و روسای دانشگاه‌های سراسر کشور برای همراهی اجرای نسخه الکترونیک، تصریح کرد: جهش بزرگی در استفاده از نسخه الکترونیک ایجاد شده است.

آخرین اخبار