داستان صادرات 10 هزارتن شیرخشک/صنایع لبنی مدعی غیرقانونی بودن سهمیه صادرات هستند

داستان صادرات 10 هزارتن شیرخشک/صنایع لبنی مدعی غیرقانونی بودن سهمیه صادرات هستند

انجمن صنایع لبنی سهمیه هایی که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات شیرخشک به وزارت صمت اعلام کرده است را غیرقانونی می داند که در آن به یک اتحادیه در آستانه انحلال 1930 تن سهمیه صادراتی تعیین کرده است.

آخرین اخبار