ابهام اختاپوسی

ابهام اختاپوسی

درچندسال اخیر فعال شدن رسانه‌ای بنام اختاپوس که رسالت خود را مبارزه با مافیای صنعت خودروسازی کشور تعریف می‌کند جنجالی شده است.

مافیا تکیه کلام نفوذ در صنعت خودرو

مافیا تکیه کلام نفوذ در صنعت خودرو

آنچه که از این اوضاع و احوال قابل استنباط است تخریب با کلیدواژه شفاف سازیست زیرا در بین متخصصین فعال در حوزه خودرو پروژه این افراد بدون نگاه کارشناسانه و تنها به دلیل برخی از تسویه حسابها صورت گرفته.

آخرین اخبار