با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شركت به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شركت به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

مدیرعامل فولاد مبارکه، در جریان بازدید وزیر صمت از این کارخانه، ضمن ارائۀ گزارشی از روند تولید و دستاوردهای فولاد مبارکه در سال‌های اخیر گفت: فولاد مبارکه مولود انقلاب اسلامی است و مدیران و پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس با پایمردی خود این شرکت را بنا کردند و به بهره‌برداری رساندند و به این وسیله برای کشور عزت و افتخار آفریدند.

آخرین اخبار