افزایش یا کاهش مصباحی‌مقدم: افزایش 25درصدی نرخ بیمه تضییع حقوق مردم است

افزایش یا کاهش مصباحی‌مقدم: افزایش 25درصدی نرخ بیمه تضییع حقوق مردم است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهم دیه در خدمات بیمه اندک است و نمی شود با افزایش ۲۵ درصدی دیه، بیمه را هم ۲۵ درصد افزایش قیمت دهند، گفت: اقدام بیمه‌مرکزی رعایت نکردن حقوق عامه مردم است و رئیس محترم قوه قضائیه واکنش نشان دهد.

آخرین اخبار