مردم در سرگردانی واقعیت در اضطراب فضای مجازی و حقیقی/ به کدام رسانه باید اعتماد کرد؟

مردم در سرگردانی واقعیت در اضطراب فضای مجازی و حقیقی/ به کدام رسانه باید اعتماد کرد؟

کلیپ‌ها را که با صدای بلند پخش میکرد حواسمان به دختر کوچکمان نبود که او کوچک‌تر از آن است که بخواهد با این حجم از وحشت روبه‌رو شود تا اینکه او را دیدیم که در اتاقش نشسته، عروسک‌هایش را دور خودش چیده و با خودش تکرار میکند که همه ما میمیریم!

آخرین اخبار