مسیر غلبه بر تحریم ها در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است

مسیر غلبه بر تحریم ها در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است

به گزارش بازتاب خبر؛ مقام معظم رهبری: مسیر غلبه بر تحریم ها در ابتدای کار ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما خوش عاقبت است     برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال

آخرین اخبار