اصلاح ساختار منابع انسانی در دستور کار گروه صنعتی ایران خودرو

اصلاح ساختار منابع انسانی در دستور کار گروه صنعتی ایران خودرو

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از اصلاح ساختار منابع انسانی این خودروساز خبر داد و گفت: در کنار اصلاح سایر ساختارهایی که در دستور کار قرار دادیم، اصلاح ساختار منابع انسانی و بهره وری آنها، برنامه ریزی و پیش بینی شده است.

آخرین اخبار