اجرای نسخه الکترونیک سلامت تکلیف عقلی و قانونی است

اجرای نسخه الکترونیک سلامت تکلیف عقلی و قانونی است

معاون درمان سازمان تامین‌اجتماعی ضمن اشاره به جایگاه قانونی خدمات الکترونیک در حوزه درمان، تصریح کرد: هر اقدامی که در سازمان تامین‌اجتماعی در زمینه خدمات الکترونیک حوزه درمان انجام شده است در راستای تکالیف عقلی، منطقی و قانونی بوده که درحال انجام است و سازمان خط‌شکن نسخه الکترونیک است و اکنون در نزدیک‌ترین فاصله دست‌یابی به این هدف قرار داریم.

کف حمایت‌های اجتماعی و استارت‌آپ‌ها

کف حمایت‌های اجتماعی و استارت‌آپ‌ها

این موسسه در راستای رویکرد خود در خصوص عمومی‌سازی دانش و انتشار گزارشهای سیاستی، برگزاری 20 گفتگوی تخصصی در حوزه تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده که در همین چارچوب، سیزدهمین وبینار تخصصی با موضوع «نقش استارت‌آپ‌ها در حوزه رفاه و تامین اجتماعی» را برگزار شد.

یادداشت/ چشم‌پوشی آگاهانه

یادداشت/ چشم‌پوشی آگاهانه

رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: مرور سیر تطور قوانین مربوط به سن و سابقه ملاک بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کشور نشان می‌دهد که همزمان با افزایش امیدبه زندگی در کشور، نه‌تنها سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه شرایط سنی مورد نیاز برای بازنشستگی تسهیل شده و قوانین متعدد بازنشستگی پیش‌ازموعد به تصویب رسیده است.

آخرین اخبار