مجتمع صنعتی فولاد بناب می‌تواند الگویی برای سایر طرح‌های صنعتی در کشور باشد

مجتمع صنعتی فولاد بناب می‌تواند الگویی برای سایر طرح‌های صنعتی در کشور باشد

نماینده مردم میانه در مجلس با بیان اینکه تامین منابع مالی برای طرح‌های توسعه‌ای مجتمع صنعتی فولاد بناب از محل منابع داخلی این مجتمع خاطرنشان کرد: نحوه تامین منابع مالی توسط مجتمع صنعتی فولاد بناب می‌تواند به الگویی برای سایر طرح‌های صنعتی در بخش خصوصی بدل شود و از محل منابع داخلی، کار طرح‌های توسعه‌ای در این مجتمع کلید خورده است.

آخرین اخبار