ممانعت از هزاران میلیاردفرار مالیاتی با شفافیت تراکنش‌های بانکی

ممانعت از هزاران میلیاردفرار مالیاتی با شفافیت تراکنش‌های بانکی

به گزارش بازتاب خبر مالیات ثروتمندان در صورت حذف معافیت‌های مالیاتی ابر سپرده‌های بانکی و نیز ممانعت از فرارهای مالیاتی آنان از طرق مختلف به خصوص، شفافیت تراکنش‌های بانکی و حذف حساب‌های اجاره‌ای می‌تواند منبعی قابل اتکا برای دولت به جهت کمک به بخش تولید باشد. نظام‌های مالیاتی پیشرفته در نیا به گونه‌ای هستند که

آخرین اخبار