اما و اگرهای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

اما و اگرهای همسان سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی

میانگین حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی یک میلیون و 500 هزار تومان است و 60 درصد آن ها حداقلی بگیر هستند در صورتی که دولت اگر 15 هزار میلیارد تومان از بدهی 260 هزار میلیارد تومانی را پرداخت کند همسان سازی اتفاق می افتد.

آخرین اخبار