چه کسانی واکسن کرونا می گیرند؟

چه کسانی واکسن کرونا می گیرند؟

به گزارش بازتاب خبر؛ چه کسانی واکسن کرونا می گیرند؟ معاون کل وزارت بهداشت: ما برای خرید ۱۸ میلیون دوز واکسن کرونا اقدام کردیم.     مردم به این نکته توجه کنند که واکسن عادلانه و بر اساس اصول علمی توزیع خواهد شد؛ اول افراد پر خطر، کادر بهداشت و درمان در اولویت خواهند بود

آخرین اخبار