رشد 38 درصدی وبلمت در کوتاه مدت

رشد 38 درصدی وبلمت در کوتاه مدت

سال آینده شاهد خواهیم بود که بانکها در خرید اوراق از دولت نقش پر رنگی دارند و به این سبب چتر حمایتی دولت را نیز خواهند داشت و این موضوع سبب می شود تا حقوقی ها به منظور جذب خریداران حقیقی در ابتدا خود خریداران خوبی برای سهام بانکها باشند.

آخرین اخبار