وزیر دفاع: ۶۰هزار دست لباس نفوذ ناپذیر به وزارت بهداشت تحویل شد

وزیر دفاع: ۶۰هزار دست لباس نفوذ ناپذیر به وزارت بهداشت تحویل شد

وزیر دفاع با بیان اینکه این سازمان تا کنون حدود۶۰هزار ثوب لباس ویژه کادر درمانی در بخش کرونا را تحویل وزارت بهداشت داده است گفت: این سازمان در تأمین نیازهای حوزه بهداشت و درمان برای مقابله با بیماری کرونا تمام ظرفیت های خود را به کار خواهد گرفت.

آخرین اخبار