پرسش و پاسخ مدیران ادارۀ کار و تأمین اجتماعی با مسئولان و کارشناسان شرکت‌های پیمانکار

پرسش و پاسخ مدیران ادارۀ کار و تأمین اجتماعی با مسئولان و کارشناسان شرکت‌های پیمانکار

اولین نشست پرسش و پاسخ مدیران ادارۀ کار و تأمین اجتماعـــــی با مسئـولان و کارشنـاسان شرکـت‌هـــای پیمانکار، با هدف رفع ابهامات و دانش‌افزایی مدیریت شرکـــت‌های پیمـــانکار، روز دوشنــبه هفتم بهمن‌ماه در سالن اجتماعات مجتمع فولاد سبا برگزار شد.

آخرین اخبار