بیگی نگین کارآفرینی کشور بود

بیگی نگین کارآفرینی کشور بود

مراسم یادبود شادروان حسن بیگی ، معمار کبیر پتروشیمی جم و دیگر طرح های بزرگ صنعت پتروشیمی با حضور خانواده ایشان و تنی چند از مدیران عامل و روسای واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد.

آخرین اخبار