همراه داشتن کارت ملی در کشور الزامی می‌شود

همراه داشتن کارت ملی در کشور الزامی می‌شود

«ذوالفقاری» رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا: همه افراد طبق قانون مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند و این پیشنهاد به ستاد ملی ارائه می‌شود و در صورت تصویب، همه مکلف هستند کارت ملی را همراه داشته باشند.   در طرح همراه داشتن کارت ملی، با استفاده از یک اپلیکشن

آخرین اخبار