خبر خوب برای کارکنان دانشگاه‌ها/ مصوبه افزایش 50 درصد حقوق، شامل کارمندان دانشگاه‌ها هم می‌شود

خبر خوب برای کارکنان دانشگاه‌ها/ مصوبه افزایش 50 درصد حقوق، شامل کارمندان دانشگاه‌ها هم می‌شود

به گزارش بازتاب خبر، کارکنان دانشگاه‌های کشور مانند دیگر کارکنان دولت معتقدند می‌باید موضوع افزایش ۵۰ درصدی دریافتی می‌شدند. کمپین آنها به همین بهانه در فارس من با عنوان «افزایش 50 درصد فصل دهم قانون خدمات کشوری برای کارمندان دانشگاه‌های کشور اعمال می‌شود؟» به ثبت رسید و تاکنون حدود ۳۷۰۰ امضا دارد. حامیان این پویش معتقدند

آخرین اخبار