طرح نورد گرم فولاد مبارکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد

طرح نورد گرم فولاد مبارکه نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:اگرچه تحقیق و تفحص حق طبیعی نمایندگان است و می‌توانند از این ابزار استفاده کنند اما این انتظار وجود دارد که کمیسیون‌های تخصصی متناسب با نوع فعالیت و تخصص خود در موضوعات ورود کنند تا نتایج درست‌تری حاصل شود و وقت نمایندگان نیز تلف نشود

آخرین اخبار