تشنج برجامی در بازار خودرو/فروشندگان چه واکنشی نشان دادند؟

تشنج برجامی در بازار خودرو/فروشندگان چه واکنشی نشان دادند؟

به گزارش بازتاب خبر , با افزایش 3 هزار تومانی دلار در دو هفته گذشته ، مردم نگران شده اند و ذهنیتی که در مورد کاهش قیمت دلار در سال آینده برای آن ها ایجاد شده بود ، پاکسازی شد و مردم با نگرانی افزایش قیمت ها به بازار رفتند و دارندگان خودرو نیز فروش خود

آخرین اخبار