اجرای ۳۰پروژه توسعه ای در حوزه پلتفرم‌ و محصول ، قوای محرکه و گیربکس روی میز ایران خودرو

اجرای ۳۰پروژه توسعه ای در حوزه پلتفرم‌ و محصول ، قوای محرکه و گیربکس روی میز ایران خودرو

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو برنامه راهبردي اين گروه صنعتي در سال 99 مبتني بر تنوع بخشي و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا، اجراي 30 پروژه اي توسعه اي درحوزه پلتفرم و محصول ، قواي محركه و گيربكس و همكاري با مراكز علمي و شركت هاي دانش بنيان را درمجمع عمومي سالانه صاحبان سهام ايران خودرو را تشريح كرد.

آخرین اخبار